ELINTARVIKETEOLLISUUS

KINE on toimittanut robotteja ja robottijärjestelmiä elintarviketeollisuudelle muun muassa raaka-aineiden käsittelyyn, pakkaamiseen, lavaamiseen ja pesuun. Asiakkaamme toimivat juoma-, liha-, kala-, lisäravinne- ja leipomoteollisuudessa. Kine Food Solutions (KFSxxx) referensseistä löydät itsellesi uusia ideoita.

KFS667 Leipäpussien laatikointi

Järjestelmä pakkaa leipätuotteita leipälaatikoihin. Tuotteet voivat olla kokonaisia tai viipaloituja leipiä, tai sämpylöitä, pakattuna muovi- tai paperipusseihin. Järjestelmä on integroitu tuotekuljettimeen sekä laatikonsyöttölinjastoon. Järjestelmä pinoaa täydet laatikot valmiiksi lopulliseen lavakorkeuteen.

Kapasiteetti: 1800 leipäpussia tunnissa.

VIDEO
 

KFS194 Rasiointi

Leipomotuotteiden pakkaaminen rasioihin ja rasioiden pakkaaminen laatikoihin.

Linjan alussa on rasioiden purkulaite, joka syöttää rasian kerrallaan linjalle. Rasiat pakataan, kannet suljetaan ja etiketöidään, rasiat kuljetetaan robottisoluun, rasiat nostetaan laatikoihin ja laatikot pinotaan laatikkopinojen ottopaikalle.

Kapasiteetti: Rasiapinojen purkunopeus on 60 rasiaa minuutissa.

 

KFS187 Ravinnesäkkien lavaus

Säkkien automaattinen lavausjärjestelmä. Säkit tuodaan pakkaajalta kuljettimella robotin ottopaikalle. Robotti ottaa pinosta lavan ja laittaa sen lavauspaikalle, jonka jälkeen robotti latoo säkin lavauskuvion mukaisesti. Valmis lava kuljetetaan pois robotin alueelta kuljettimella.

Kapasiteetti: Säkkien lavaamisnopeus on 6 säkkiä minuutissa.

 

KFS185 Leipälaatikoiden keräily

Leipälaatikoiden automaattinen keräilyjärjestelmä leipomon lähettämössä.

Robottijärjestelmä keräilee tilausten ja kuljetuserien mukaiset tuotteet lavoille. Laatikot kerätään siten, että ne ovat pakatussa rekka-autossa jakelujärjestyksen mukaisesti. Järjestelmässä voidaan kerätä samanaikaisesti 16 eri tuotetta.

Keräilyjärjestelmän kapasiteetti on noin 4000 laatikkoa vuorokaudessa.

VIDEO
 

KFS182 Sillipurkkien lavaus

Robottijärjestelmä lavaa sillipurkkien myyntierän kokoisia kutistekalvopakkauksia. Pakkaukset käännetään ylösalaisin ja lavataan lavaiskuvion mukaisesti.

Kapasiteetti: Robotti lavaa 25 pakkausta minuutissa.

 

KFS177 Jauheliharasioiden laatikointi

Jauheliharasiat tarkastetaan konenäköjärjestelmällä ennen pakkaamista. Tarkastuksessa huomioidaan etiketti ja rasioiden reunojen puhtaus. Hyväksytyt rasiat laitetaan laatikoihin ja laatikot kuljetetaan eteenpäin.

Kapasiteetti: Laatikointinopeus on 75 rasiaa minuutissa per robottisolu. Vuorokausikapasiteetti on yli 200.000 rasiaa.

VIDEO
 

KFS170 Vartaiden valmistus

Järjestelmä valmistaa grillivartaita. Varraspalat tulevat kuljettimella robottisoluun, jossa robotti lävistää vartaalla varraspalat ja siirtää valmiit vartaat rasiaan, mikä kuljetetaan eteenpäin punnituksen kautta suljettavaksi.

Kapasiteetti: Järjestelmän kapasiteetti on 1500 varrasta tunnissa.

VIDEO
 

KFS163 Laatikoiden lavaus

Siipikarjateurastamon lavaamossa ladottiin lihalaatikoita lavoille manuaalisesti. Työ nopeutui ja logistiikka tehostui lavaamon automatisoinnin ansiosta. KINEn robottilavaamo lavaa tuotelaatikot automaattisesti ilman ihmistyövoimaa. Robottilavaamo ottaa vastaan logistisen tuoteinformaation, toimii sen mukaan ja merkitsee lavat. Valmiit lavat ja niiden merkintätieto siirretään takaisin tehdasjärjestelmään.

Lavausrobotti sopii sekä pahvi- että muovilaatikkojen lavaamiseen. Suunnantunnistus takaa laatikoiden pinoamisen oikein päin. Robottiin on valittavissa erikoistarttujia erityyppisille laatikoille, myös niille pahvilaatikolle, jota ei voi nostaa kannesta. Robotti nostaa tarvittaessa myös välipahvit tai kennolevyt kerrosten väliin.

Järjestelmä lavaa erikseen pahvi- ja muovilaatikot. Sitten se käärii lavat ja merkitsee ne automaattisesti. Miehittämätön vihivaunu siirtää valmiit lavat lähettämöön.

Saavutettu hyöty:

 • työn laatu parani
 • pakkauskapasiteetti lisääntyi
 • lähetyslogistiikka täysin automaattista

Tuote: Muoviset tai pahviset lihatuotteiden kuljetuslaatikot

Tuotantokapasiteetti: 1400 laatikkoa tunnissa

Käyttö: Koko järjestelmää ohjaa käyttöjärjestelmä joka on yhteydessä tehdasjärjestelmään. Yksi käyttäjä käyttää koko lavaamoa

Laitteisto:

 • KUKA-robotti KR 100 PA, 4 lavausrobottia
 • KUKA-robotti KR 180 PA, lavausrobotti pahvilaatikoille
 • KUKA-robotti KR 16, etiketöintirobotti
 • erikoistarttujat roboteille
 • kuljettimet
 • käärintäkone
 • järjestelmän käyttöliittymä
 • lavojen käsittely
 • välipahvien käsittely

Ohjelmisto:

 • robottiohjelmat
 • datakeruu tehdasjärjestelmään
 • koko järjestelmän logiikkaohjelma

Huolto- ja kunnossapito: Järjestelmä huolletaan kaksi kertaa vuodessa. Huolto voidaan tehdä järjestelmän käydessä sillä modulaarista järjestelmää voidaan käyttää myös osittain.

 

KFS154 Pullojen tyhjennys

Robotti käyttöpäivämääränsä ylittäneiden tai pilalle menneiden pullojen tyhjennykseen. Ottaa lavalta pullokorin, avaa korkit ja tyhjentää pullot tyhjennyssäiliöön. Lavaa tyhjät pullot koreineen.

Ominaisuudet:

 • KUKA-robotti KR 100 comp
 • tarttujat 0,5 ja 1,5 l koreille
 • automaattinen tarttujanvaihto
 • lavantunnistin

Kapasiteetti: 1200 pulloa tunnissa

VIDEO
 

KFS136 Ruokarasioiden laatikointi

Elintarvikealan yrityksessä pakattiin käsin kolmenkokoisia rasioita hihnalta poolilaatikoihin. Käsin tehty työ oli aikaavievää. KINEn rakentama järjestelmä tehosti pakkaamista: robotti nostaa kerralla poolilaatikkoon kaksi kerrosta rasioita tehdasjärjestelmän antaman tiedon mukaan. Kapasiteetti on 100 rasiaa minuutissa.

Robotti laittaa tuotannosta tulevat ruokarasiat kuljetuslaatikoihin. Ennen laatikointia robotti tarkastaa, että rasiat ovat ehjiä ja kunnolla suljettuja ja että etiketit ovat paikallaan. Vialliset rasiat ohjautuvat hylkyradalle. Kun laatikko on pakattu täyteen, kuljetin siirtää sen eteenpäin.

Rasiat kulkevat kuljetinta pitkin pakkauskoneelta robotille. Konenäkö kuvaa rasiat, karsii vialliset ja asettaa rasiat poolilaatikoihin.

Saavutettu hyöty:

 • automatisaation myötä työ helpottui
 • saavutettu vuotuinen säästö alkuperäisellä volyymilla 400 000 euroa vuodessa
 • järjestelmän takaisinmaksuaika kaksivuorotyössä on 10 kuukautta

Tuote: Elintarvikerasiat, 3 eri kokoa

Tuotantokapasiteetti: 100 rasiaa minuutissa

Käyttö: Järjestelmää pystyy käyttämään yksi henkilö täydessä ajossa

Laitteisto:

 • KUKA-robotti KR16
 • imukuppitarttuja
 • konenäkö
 • kuljettimet
 • ohjaus
 • paneelit

Ohjelmisto:

 • KRL-robottiohjelmisto
 • logiikkaohjelma robotilla
 • turvalogiikka
 • datakeruu tehdasjärjestelmään

Huolto- ja kunnossapito:

 • määräaikaishuolto kaksi kertaa vuodessa
 • tuotantoseisokki päivä per huoltokerta
 

KFS131 Kennolevyjen pakkaaminen pulloille

Panimoalan yrityksessä purettiin käsin kahden kokoisia lasipulloja muovikoreista ja ladottiin kennolevyille rullakoihin. Työ oli hidasta, raskasta ja puuduttavaa. KINEn dollypakkausjärjestelmä kehitettiin korvaamaan käsintehty työ. Järjestelmä pakkaa 85 rullakkoa ja 15 000 pulloa tunnissa. Järjestelmän käyttämiseen riittää täydessä ajossa kaksi trukkikuskia. Alkuperäisellä volyymilla säästöä syntyy 300 000 euroa vuodessa. Tuotantoa voidaan tehostaa tästäkin 50 prosentilla.

Robotti purkaa lasipullot muovikoreista ja latoo ne kennolevyille dollyjen eli rullakoiden päälle kerroksittain. Lopuksi dollytornit nostetaan adapterilavan päälle.

Saavutettu hyöty:

 • työolosuhteet parantuivat pullojen latomisesta robottijärjestelmän valvonnaksi
 • työturvallisuus lisääntyi
 • pullokoon vaihtaminen sujuu joustavammin
 • saavutettu vuotuinen säästö alkuperäisellä volyymilla 300 000 euroa vuodessa
 • tuotantovolyymia voidaan nostaa vielä 50 prosenttia alkuperäisestä

Tuote: 0,7 ja 0,5 litran lasipullot

Tuotantokapasiteetti: 15 000 pulloa tunnissa

Käyttö: Järjestelmää käyttää täydessä ajossa kaksi trukkikuskia

Laitteisto:

 • KUKA-robotit KR350 (2kpl) ja KR180PA
 • robottien erikoistarttujat
 • pullokuljettimet, lavakuljettimet
 • robottien PLC-ohjaus koko järjestelmälle
 • käyttöpaneelit
 • keskittimien käytöt robottien ulkoisia akseleita

Ohjelmisto:

 • KRL-robottiohjelmisto
 • logiikkaohjelma robotilla
 • turvalogiikka
 • datakeruu tehdasjärjestelmään

Huolto- ja kunnossapito:

 • määräaikaishuolto kaksi kertaa vuodessa
 • tuotantoseisokki päivä per huoltokerta
 

KFS127 Pahvilaatikoiden valmistus

Ottaa pinosta pahvilaatikkoaihion, taittelee sen auki, asettaa pohjanteippauslaitteeseen ja teippaa. Pinoaa valmiit laatikkoaihiot makasiiniin.

Ominaisuudet:

 • KUKA-robotti KR 16
 • KINE tarttuja/avaaja
 • pahvilaatikkoaihiomakasiini
 • pohjanteippauslaite
 • laatikon taitto-ohjelma

Kapasiteetti: 250 laatikkoa tunnissa

 

KFS126 Leipäpussien laatikointi

Leipomon linjalta tulee ruisleipäpaloja pussitettuna. Robotti laatikoi leipäpussit määrättyyn järjetykseen. Laatikot pinotaan ja kuljetetaan pinoina eteenpäin.

Kapasiteetti: Järjestelmän kapasiteetti 20000 leipää tunnissa.

 

KFS121 Palautuspullojen purku

Palautuspullot puretaan koreista tai kennolevyiltä ja nostetaan kuljettimelle. Tyhjät korit tai levyt lavataan.

Ominaisuudet:

 • KUKA-robotti KR 180 PA
 • pullo- ja kori/kennolevytarttujat
 • purkuohjelma
 • käyttöpaneeli

Kapasiteetti: 7000 pulloa tunnissa

 

KFS109 Bag in box -tuotteiden lavaus

Robotti ottaa tuotteet kuljettimelta ja lavaa ne. Lavat tuodaan automaattisesti lavauspaikkaan ja siirretään automaattisesti käärintään. Sopii hanaviinipakkauksille sekä muille BIB-tuotteille.

Ominaisuudet:

 • KUKA-robotti KR 40 PA
 • BIB-tarttuja
 • dollyn tai lavan siirto ja kuljetus
 • ohjelmisto
 • käyttöpaneeli
 • välipahvin ja aluspahvin käsittely

Nimelliskapasiteetti: 700 laatikkoa tunnissa

 

KFS103 Kennolevyjen pesu

Likaiset kennolevyt ovat lavoilla, josta robotti ottaa levyt ja asettaa ne pesulinjalle. Kennolevyt pestään pesutunnelissa ja kuivataan kuivaustunnelissa. Puhtaat levyt lavataan ja kuljetetaan edelleen pakkaamoon.

Kapasiteetti ja hyväksymiskriteeri: Järjestelmän kapasiteetti on 800 kennolevyä tunnissa. Kennolevyn jäännöskosteuden maksimi on 5 g per kennolevy